EvaDanst- info@evadanst.nl

In de Advanced Study Schoolverlichting ben ik door De Nieuwe Yogaschool vanuit verschillende expertises – (kinder)yoga en meditatie, pedagogie, psychologie –  opgeleid om zowel kinderen als leerkrachten te begeleiden en te inspireren om de instrumenten van yoga, meditatie en mindfulness op een veilige manier in de klas te kunnen toepassen.

We doen (stilte-)oefeningen en blijven dicht bij de zintuigen om te ontdekken dat er in jezelf altijd een stille plek is waar je naartoe kunt gaan. Behalve een positieve invloed op prestaties van kinderen en leerkrachten zal het vooral van waarde zijn voor het algehele welzijn van het kind en een fijne en veilige sfeer in de groep bevorderen. Schoolverlichting is ook toepasbaar en past in mijn mening naadloos bij de visie van jullie organisatie.

Soms denken leerkrachten dat het uitvoeren hiervan een grote tijdsinvestering is. Kostbare tijd die je niet kunt missen. Maar eenmaal aangeleerd ontstaat in enkele minuten rust in de groep, is er meer betrokkenheid en concentratie en hebben kinderen weer de ruimte de stof tot zich te nemen. Betrokken kinderen die zich met een open mind kunnen concentreren, geven de leerkracht rust en ruimte. Je besteedt er tijd aan om juist tijd te krijgen.

Dit bleek ook uit de pilots die De Nieuwe Yogaschool de afgelopen twee jaar met de door haar opgeleide trainers op verschillende basisscholen in Nederland heeft uitgevoerd en geëvalueerd.

In aansluiting op mijn opleiding en in lijn met de voornoemde pilots zou ik graag op uw school praktijkervaring opdoen in het geven van de Schoolverlichtingslessen.

Ik zal hiervoor gedurende 6 weken een half uur les komen geven in de klas, aan de kinderen én de leerkracht. Het programma is opgedeeld in zes thema’s, te weten: aandacht, emoties (gedachten een lichaam), liefde, zelfvertrouwen (angst), samenwerken (verbinding) en dankbaarheid.

EvaDanst- info@evadanst.nl